Wednesday, April 29, 2009

munimuni 01: "h0w to save a liFe"

minsan, gaano mo man iniingatan ang isang bagay na mahalaga sa iyo...darating pa rin ang panahon na mawawalay siya sa iyo...
0 crap(s):